Ivar Blikra - advokat/partner

Ivar Blikra

| advokat/partner

41 45 04 90 ivar.blikra@fylkesadvokat.no CV Fagfelt

Ivar Blikra var ferdig utdannet jurist i 1996. Etter advokatfullmektigperiode hos advokat Folkman fra 1999-2001 har han drevet egen advokatpraksis i Førde. Han har omfattende prosedyreerfaring innen fagområdene: Strafferett, som forsvarer og bistandsadvokat. Familierett, økonomisk skifte, barnefordelings- og samværssaker. Barnevern, privat og offentlig part. Han har siden 2007 vært leder for kontrollkomitéen for Fjaler Sparebank. I 2013 fikk Blikra vervet som fast forsvarer ved Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Ivar Blikra

CV - Ivar Blikra

Utdannelse:
1996: Cand. jur. Universitetet i Oslo - Spesialfag: Kommunalrett

Praksis:
1997: Landås sosialkontor
1997-1999: Forbrukarrådet i Sogn og Fjordane
1999-2001: Adv.flm. - Advokat Anders Folkman
2001- : Egen advokatpraksis - Advokat Ivar Blikra AS
2010- : Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

Verv:
2007- : Leiar for kontrollkomitéen for Fjaler Sparebank

Fagfelt

- Fast forsvarer ved Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett
- Fri rettshjelpsaker
- Familierett - økonomisk skifte / barnefordelings- og samværsaker
- Barnevern - prosessfullmektig for privat og offentlig part
- Psykisk helsevern - Kontrollkommisjonen
- Forbrukerjuss - Kjøpsrett / Håndtverkertjenester / Husleierett
- Arverett
- Alminnelig advokatpraksis

Erik Slotterøy - advokat/partner

Erik Slotterøy

| advokat/partner

90 15 39 39 erik.slotteroy@fylkesadvokat.no CV Fagfelt

Erik Slotterøy avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen, Juridiske fakultet, høsten 2004. Etter dette begynte han som advokatfullmektig hos advokat Anders Folkman, før disse i 2007 etablerte Advokatfirma Folkman, Slotterøy & CO AS. Slotterøy hadde da ansvar for den daglige ledelsen av firmaet frem til han tok rollen med seg inn i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS i 2010. Som advokat har Slotterøy over flere år bistått både private, næringsdrivende, organisasjoner og offentlige instanser innenfor en rekke rettsområder. Han har gjennom sin praksis opparbeidet seg en bred erfaring innenfor prosedyre, forhandlinger og alminnelig rådgivning.

Erik Slotterøy

CV - Erik Slotterøy

1998 – 2004: student ved Juridisk fakultet, UiB
2005 – 2007: advokatfullmektig i Advokatfirma Folkman & CO AS
2007 – 2009: advokat og partner i Advokatfirma Folkman, Slotterøy & CO AS
2010 – : advokat og partner i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

2006 – 2007: rådgiver/medforfatter for utgivelser gjort av Stine Sofies Stiftelse
2007 – : styreverv i ulike selskap
2007 – : kursholder i bl.a entrepriserett og styrearbeid

SPESIALFAG:
- selskap med begrenset ansvar
- internasjonal skatterett / bedrifts- og kapitalskatterett

Fagfelt

- bygg-, entreprise- og kontraktsrett
- fast eiendom rettsforhold, overdragelser/seksjonering
- skjønn- og ekspropriasjonsrett
- strafferett
- forretningsjuss/selskapsrett
- arbeidsrett
- landbruks- og odelsrett
- alm. privatrett

Robert Fonn - advokat/partner

Robert Fonn

| advokat/partner

91 86 00 25 robert.fonn@fylkesadvokat.no CV Fagfelt

Robert Fonn er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har lang erfaring som jurist innenfor både offentlig og privat sektor. Som advokat har Fonn betydelig prosedyreerfaring innenfor en rekke rettsområder. Utenfor sin yrkesvirksomhet har Fonn vært medlem av Utlendingsnemnda, foreleser i næringsjuridiske fag ved høyskole- og Folkeuniversitet, og han er styremedlem i Advokatforeningen Hordaland/Sogn og Fjordane. Han ble med virkning fra mai 2015 valgt inn i Advokatforeningens representantskap.

Robert Fonn

CV - Robert Fonn

Cand. jur. Universitetet i Bergen

1997: Saksbehandler Jussformidlingen
1997-1999: Praktikant og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Stiegler ANS
1999-2002: Juridisk rådgiver, fylkesmannen i Finnmark
2002-2003: Advokatfullmektig, advokatkontoret Tysse
2003-2005: Advokat, advokatkontoret Tysse
2005-2010: Egen praksis, advokatfirmaet Fonn
2010: Advokatfirma Blikra, Slotterøy og Fonn AS

2002: Foreleser juridisk fag, HiF
2009: Foreleser juridisk fag, Folkeuniversitet i Sogn og Fjordane
2001-2004: Medlem av Utlendingsnemnda
2012-d.d.: Styremedlem i Advokatforeningen, Hordaland/Sogn og Fjordane krets
2015 - d.d.: Medlem av Advokatforeningens representantskap

Fagfelt

Advokat Fonn arbeider innenfor et bredt fagfelt, med hovedvekt på:

- Forsvarer og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
- erstatningsrett
- forvaltningsrett
- familierett (økonomisk oppgjør og barnefordeling)
- barnevern

Synne Catrin Øren - advokat

Synne Catrin Øren

| advokat

57 83 39 00 synne.catrin.oren@fylkesadvokat.no CV Fagfelt

Synne Catrin Øren var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Bergen i 2005. Etter å ha arbeidet som jurist for Høyanger kommune, fullførte hun sin advokatfullmektigperiode hos Advokatfirma Folkman, Slotterøy & Co AS i 2009. Siden har hun vært ansatt advokat i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS. Øren yter hovedsakelig bistand innenfor fagfeltene barnevern, barne- og familierett, strafferett og har også oppdrag som bistandsadvokat for overgrepsoffer.

Synne Catrin Øren

CV - Synne Catrin Øren

Utdannelse:
2005: Cand. Jur. Universitetet i Bergen – Spesialfag: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

Praksis:
2005-2006: Rådgiver, KvalitetsLosen AS
2006-2007: Jurist, Høyanger kommune. Trainee Høyanger Næringsutvikling
2007-2010: Advokatfullmektig, Advokatfirma Folkman, Slotterøy & Co
2010- : Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS, ansatt advokat.

Verv:
2008-Styremedlem i Compilo AS

Fagfelt

- Barnevernssaker
- Barnefordeling
- Strafferett
- Oppdrag som bistandsadvokat

Odd Bovim - advokat/partner (Florø)

Odd Bovim

| advokat/partner (Florø)

97 72 33 96 odd.bovim@fylkesadvokat.no CV

Odd Bovim var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Bergen i 2005. Etter et år i Helse- og omsorgsdepartementet har han jobbet som advokatfullmektig siden 2007, og har hatt advokatbevilling siden 2008. Bovim er ansatt som advokat hos oss fra 2010 og vil yte bistand innenfor et bredt fagfelt, med fokus på arbeidsrett, pengekrav, konkurs/insolvens og forretningsjuridiske problemstillinger.

Fra og med 2013 er Bovim daglig leder for, og medeier i, firmaets avdelingskontor i Florø.

Odd Bovim

CV - Odd Bovim

Utdannelse:
2005: Cand. Jur. Universitetet i Bergen

Praksis:
2006: Førstekonsulent, Helse- og omsorgsdepartementets helserettsavdeling
2007-2009: Advokatfullmektig og ansatt advokat, Advokatfirmaet Oddgeir
Lydersen AS
2009-2010: Advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2010- : Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS, ansatt advokat.

Verv:
2007-2009: Kommunestyremedlem og vara til formannskapet i Vestby kommune
Diverse verv innen politikk og organisasjonsliv
2015- : Medlem av lovutvalget for Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Spesialfag:
Arbeidsrett og politi- og påtalerett.
Særavhandling: "Om bruk av nødrett innen psykisk helsevern"

Jacob Nødseth - advokat

Jacob Nødseth

| advokat

48 01 31 62 jacob.nodseth@fylkesadvokat.no

Jacob Nødseth fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2014, og har i tillegg til graden tatt enkeltemner i psykologi, statsvitenskap og rettsvitenskap. Han har en bred politisk bakgrunn og har vært praktikant i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Ungt Entreprenørskap. Han ble i januar 2016 ansatt ved vårt kontor i Florø, og yter her bistand innenfor et bredt saksfelt.

Eirik Hauge - adv.flm

Eirik Hauge

| adv.flm

eirik.hauge@fylkesadvokat.no

Eirik Hauge fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2016 med spesialfagene planrett og konfliktmegling. Han startet som rådgiver byggesak i Vågsøy kommune, før han i desember 2017 gikk over til stilling som rådgiver byggesak i Eid kommune. Eirik ble ansatt hos Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS i mai 2018, og vil bistå klienter innenfor et bredt saksfelt.

Marte Løkkebø Barlund - adv.flm

Marte Løkkebø Barlund

| adv.flm

41427903 marte.barlund@fylkesadvokat.no

Marte Løkkebø Barlund fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2018. Gjennom valgfag spesialiserte hun seg innen immaterialrett, herunder opphavsrett, markedsføringsrett og varemerkerett. Masteroppgaven ble skrevet innenfor erstatningsrett og hadde tittelen: «Eiendomsmeglers erstatningsplikt overfor kjøper ved avhendelse av fast eiendom». Før Marte tiltrådte stilling hos oss har hun hatt ett traineeopphold ved vårt kontor i Førde. I tillegg til dette har Marte hatt et traineeopphold ved ett advokatkontor i Bergen.

Marte ble ansatt hos Advokatfirma Blikra, Slotterøy og Fonn AS avd. Florø i august 2018 og vil jobbe innen et bredt juridisk fagfelt

Margrete Jonstad - adv.flm

Margrete Jonstad

| adv.flm

Margrete Joleik Jonstad fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017. Etter dette hadde hun et kort engasjement hos NAV hvor hun behandlet søknader om uføretrygd. Etter dette har hun jobbet ett år på lotteritilsynet, hovedsakelig med ulovlig tilbud, markedsføring og formidling av pengespill og pyramidespill. Margrete ble ansatt hos Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS i september 2018, og vil bistå klienter innenfor et bredt saksfelt.

Mari Ane Myklebust - sekretær / regnskapsfører

Mari Ane Myklebust

| sekretær / regnskapsfører

Mari Ane Myklebust har vært ansatt som sekretær i advokatfirma siden 1995. Hun ble autorisert som regnskapsfører av Finanstilsynet i 2009.

Linda Holsen Vallestad - sekretær

Linda Holsen Vallestad

| sekretær

Linda Holsen Vallestad var ansatt som sekretær v/ Helse Førde i perioden 1991-1999. Hun har vært sekretær i advokatfirma siden 1999.