Kontaktinfo:

Post- og besøksadresse Førde::
Postboks 570, 6803 Førde Besøksadr: Hafstadvegen 21

Post- og besøksadresse Florø:
Postboks 35, 6901 Florø, Besøksadr: Strandgata 15/17 (Horne Brygge)

Telefon:
57 83 39 00

Faks:
57 83 39 01

E-post:
post@fylkesadvokat.no

Registrering::
Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, Aa-registeret

Kontonummer::
Driftskonto: 3705.21.29304 Klientkonto: 3705.21.29312

Kart:

Her finn du oss »
(Gule Sider kart)

Rettsområder

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn har en bred praksis og tilbyr advokattjenester til private og næringsliv innenfor de fleste juridiske områder.

Hovedområdene er:

 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Avtale – og kontraktsrett
 • Barne – og familierett
 • Barnevern
 • Bistandsadvokat
 • Bygg – og entrepriserett
 • Eiendomsmegling
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Fri rettshjelpssaker
 • Forvaltningsrett
 • Helse – og sosialrett
 • Husleierett
 • Generasjonsskifte og arv
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Kjøpsrett
 • Odelsrett
 • Personskadeerstatning
 • Selskapsrett
 • Strafferett
 • Tvungent psykisk helsevern