Som en følge av corona-pandemien har Sogn og Fjordane tingrett redusert sin drift i perioden 13. mars til 13. april (oppdatert or 19,3,2020). Du kan lese mer om dette på www.domstol.no.