Det hittil ukjente coronaviruset (SARS-CoV-2 viruset), som kan gi en alvorlig luftveisinfeksjon (sykdommen omtales som COVID-19), har rammet og lammet samfunnet vårt på en måte ingen kunne forestille seg. I forkant av pandemien var det mange som allerede hadde planlagt og bestilt reiser.

Utenriksdepartementet fraråder imidlertid reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Mange spør seg nå om reiseforsikringen dekker avbestilling av planlagte reiser.

Rettslig utgangspunkt:

Hvorvidt reiseforsikringen dekker avbestilling beror på avtalen du har inngått med ditt forsikringsselskap utdypet i forsikringsvilkårene.

Utenlandsreiser:

De fleste forsikringsselskap har imidlertid utvidet retten til avbestilling av reiser for områder som Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise til. Per 18.03.2020 gjelder dette alle land utenfor Norge.

Dersom du har kjøpt reisen med kredittkort gjør vi oppmerksom på at noen kredittkortforsikringer ikke inkluderer avbestilling i det hele tatt. Informasjon om dette finnes i vilkårene for din avtale.

Innenlandsreiser:

Utenriksdepartementets reiseråd sier ikke noe om reiser innenlands, dermed vil retten til å avbestille reiser innad i Norge som utgangspunkt ikke være dekket.

Med det sagt har myndighetene også frarådet alle innenlandsreiser. En mulighet her vil være å undersøke mulighetene for refusjon eller ombooking direkte hos reisebyrå eller flyselskap. Etter det vi erfarer er det noen selskap som også tilbyr «tilgodelapp» på innlandsreiser som avbestilles – noe som kan være en fornuftig mellomløsning.

Videre må man være oppmerksom på at flere kommuner har innført 14 dagers karantene for tilreisende fra andre kommuner. Vi anbefaler å sjekke den aktuelle kommunens nettsider for mer informasjon.