Erik Slotterøy

advokat/partner

Erik Slotterøy avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen, Juridiske fakultet, høsten 2004. Etter dette begynte han som advokatfullmektig hos advokat Anders Folkman, før disse i 2007 etablerte Advokatfirma Folkman, Slotterøy & CO AS. Slotterøy hadde da ansvar for den daglige ledelsen av firmaet frem til han tok rollen med seg inn i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS i 2010. Som advokat har Slotterøy over flere år bistått både private, næringsdrivende, organisasjoner og offentlige instanser innenfor en rekke rettsområder. Han har gjennom sin praksis opparbeidet seg en bred erfaring innenfor prosedyre, forhandlinger og alminnelig rådgivning.

2010 – : advokat og partner i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS
2007 – 2009: advokat og partner i Advokatfirma Folkman, Slotterøy & CO AS
2005 – 2007: advokatfullmektig i Advokatfirma Folkman & CO AS
1998 – 2004: student ved Juridisk fakultet, UiB

2007 – : kursholder i bl.a entrepriserett og styrearbeid
2007 – : styreverv i ulike selskap
2006 – 2007: rådgiver/medforfatter for utgivelser gjort av Stine Sofies Stiftelse

SPESIALFAG:
– selskap med begrenset ansvar
– internasjonal skatterett / bedrifts- og kapitalskatterett