Margrete Jonstad

adv.flm

Margrete Joleik Jonstad fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017. Etter dette hadde hun et kort engasjement hos NAV hvor hun behandlet søknader om uføretrygd. Etter dette har hun jobbet ett år på lotteritilsynet, hovedsakelig med ulovlig tilbud, markedsføring og formidling av pengespill og pyramidespill. Margrete ble ansatt hos Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS i september 2018, og vil bistå klienter innenfor et bredt saksfelt.