Marte Løkkebø Barlund

adv.flm

Marte Løkkebø Barlund fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2018. Gjennom valgfag spesialiserte hun seg innen immaterialrett, herunder opphavsrett, markedsføringsrett og varemerkerett. Masteroppgaven ble skrevet innenfor erstatningsrett og hadde tittelen: «Eiendomsmeglers erstatningsplikt overfor kjøper ved avhendelse av fast eiendom». Før Marte tiltrådte stilling hos oss har hun hatt ett traineeopphold ved vårt kontor i Førde. I tillegg til dette har Marte hatt et traineeopphold ved ett advokatkontor i Bergen.

Marte ble ansatt hos Advokatfirma Blikra, Slotterøy og Fonn AS avd. Florø i august 2018 og vil jobbe innen et bredt juridisk fagfelt