Odd Bovim

advokat/partner (Florø)

Odd Bovim var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Bergen i 2005. Etter et år i Helse- og omsorgsdepartementet har han jobbet som advokatfullmektig siden 2007, og har hatt advokatbevilling siden 2008. Bovim er ansatt som advokat hos oss fra 2010 og vil yte bistand innenfor et bredt fagfelt, med fokus på arbeidsrett, pengekrav, konkurs/insolvens og forretningsjuridiske problemstillinger.

Fra og med 2013 er Bovim daglig leder for, og medeier i, firmaets avdelingskontor i Florø.

Spesialfag:
Arbeidsrett og politi- og påtalerett.
Særavhandling: «Om bruk av nødrett innen psykisk helsevern»

Verv:
2015- : Medlem av lovutvalget for Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso
2007-2009: Kommunestyremedlem og vara til formannskapet i Vestby kommune
Diverse verv innen politikk og organisasjonsliv

Praksis:
2010- : Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS, ansatt advokat.
2009-2010: Advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2007-2009: Advokatfullmektig og ansatt advokat, Advokatfirmaet Oddgeir
Lydersen AS
2006: Førstekonsulent, Helse- og omsorgsdepartementets helserettsavdeling

Utdannelse:
2005: Cand. Jur. Universitetet i Bergen