Robert Fonn

advokat/partner

Robert Fonn er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har lang erfaring som jurist innenfor både offentlig og privat sektor. Som advokat har Fonn betydelig prosedyreerfaring innenfor en rekke rettsområder. Utenfor sin yrkesvirksomhet har Fonn vært medlem av Utlendingsnemnda, foreleser i næringsjuridiske fag ved høyskole- og Folkeuniversitet, og han er styremedlem i Advokatforeningen Hordaland/Sogn og Fjordane. Han ble med virkning fra mai 2015 valgt inn i Advokatforeningens representantskap.

Cand. jur. Universitetet i Bergen

2015 – d.d.: Medlem av Advokatforeningens representantskap
2012-d.d.: Styremedlem i Advokatforeningen, Hordaland/Sogn og Fjordane krets
2001-2004: Medlem av Utlendingsnemnda
2009: Foreleser juridisk fag, Folkeuniversitet i Sogn og Fjordane
2002: Foreleser juridisk fag, HiF

2010: Advokatfirma Blikra, Slotterøy og Fonn AS
2005-2010: Egen praksis, advokatfirmaet Fonn
2003-2005: Advokat, advokatkontoret Tysse
2002-2003: Advokatfullmektig, advokatkontoret Tysse
1999-2002: Juridisk rådgiver, fylkesmannen i Finnmark
1997-1999: Praktikant og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Stiegler ANS
1997: Saksbehandler Jussformidlingen