Stine Bjorøy

advokatfullmektig

Stine Bjorøy fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2019. I tillegg har hun en L.L.M i International Business and Corporate Law fra Lancaster University. Hennes masteroppgave analyserte hvordan EU sitt foreslåtte enhetspatent vil påvirke Norge.

Stine startet i vårt advokatfirma i desember 2019, og hun skal bistå klienter innenfor et bredt saksfelt.

  • stine.bjoroy@fylkesadvokat.no

  • 57 83 39 00

  • 92 48 33 63