Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn har en bred praksis og tilbyr advokattjenester til private og næringsliv innenfor de fleste juridiske områder.

 • Arbeidsrett

 • Arverett

 • Avtale – og kontraktsrett

 • Barne – og familierett

 • Barnevern

 • Bistandsadvokat

 • Bygg – og entrepriserett

 • Eiendomsmegling

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Fri rettshjelpssaker

 • Forvaltningsrett

 • Helse- og sosialrett

 • Arbeidsrett

 • Arverett

 • Avtale – og kontraktsrett

 • Barne – og familierett

 • Barnevern

 • Bistandsadvokat

 • Bygg – og entrepriserett

 • Eiendomsmegling

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Fri rettshjelpssaker

 • Forvaltningsrett

 • Helse – og sosialrett

 • Husleierett

 • Generasjonsskifte og arv

 • Gjeldsforhandling og konkurs

 • Kjøpsrett

 • Odelsrett

 • Personskadeerstatning

 • Selskapsrett

 • Strafferett

 • Tvungent psykisk helsevern

 • Husleierett

 • Generasjonsskifte og arv

 • Gjeldsforhandling og konkurs

 • Jordskifte

 • Kjøpsrett

 • Odelsrett

 • Personskadeerstatning

 • Plan- og bygningsrett

 • Selskapsrett

 • Strafferett

 • Tvungent psykisk helsevern