Vårt honorar baserer seg normalt på timepris og timeforbruk. Timepris vil variere alt etter sakstype, kunde og advokatens erfaring med saksfeltet.

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier:
Advokatfullmektig: kr 1.400,- til 1.700,- per time (1.750,- til 2.125,- inkl mva)
Advokat: kr 1.600,- til 2.200,- per time (2.000,- til 2.750,- inkl mva)

Last ned «Standard oppdragsbekreftelse».

Etter tjenesteloven § 20 er tjenesteytere pliktig å gi tjenestemottakere fastsatt informasjon uten særskilt forespørsel, og Advokatforeningen har anbefalt sine medlemmer å opplyse om følgende:

  1. Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  2. Yrkestittelen innenfor vår bransje er advokat og tittelen er gitt i Norge. Samtlige av firmaets advokater har medlemskap i Advokatforeningen.
  3. Advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Vår sikkerhetsstillelse er tegnet gjennom Advokatforeningens samarbeidspart.
  4. Det er etablert klageordningen for advokattjenester – disiplinærordningen –. Les mer om dette i pkt 6 inntatt i vår «Standard oppdragsbekreftelse».