Ivar Blikra

advokat/partner

Ivar Blikra var ferdig utdannet jurist i 1996. Etter advokatfullmektigperiode hos advokat Folkman fra 1999-2001 har han drevet egen advokatpraksis i Førde. Han har omfattende prosedyreerfaring innen fagområdene: Strafferett, som forsvarer og bistandsadvokat. Familierett, økonomisk skifte, barnefordelings- og samværssaker. Barnevern, privat og offentlig part. Han har siden 2007 vært leder for kontrollkomitéen for Fjaler Sparebank. I 2013 fikk Blikra vervet som fast forsvarer ved Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Verv:
2007- : Leiar for kontrollkomitéen for Fjaler Sparebank

Praksis:
2010- : Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS
2001- : Egen advokatpraksis – Advokat Ivar Blikra AS
1999-2001: Adv.flm. – Advokat Anders Folkman
1997-1999: Forbrukarrådet i Sogn og Fjordane
1997: Landås sosialkontor

Utdannelse:
1996: Cand. jur. Universitetet i Oslo – Spesialfag: Kommunalrett